Kontakt oss

Ledsagarkurs

08.08.2023

Fossedal trafikkskule tilbyr gratis ledsagerkurs for alle som skal vere ledsagere ved privat lærekøyring.

Det er vanleg å føle seg engsteleg og usikker i rollen som ledsager. Kurset kan gje deg tryggleik og god kunnskap om trafikkopplæring. Du får også tips til øvingsområder, og korleis du kan optimalisere lærekøyringa, slik at du kan gå inn i rolla som ledsagar godt forberedt.

Vi hos Fossedal trafikkskule ønskjer å ha eit godt samarbeid mellom skulen, ledsagar og elevar. Eit godt samarbeid gir ei effektiv opplæring.

Tema som vi skal ta for oss på kurset:

  • Trafikkopplæringas oppbygging
  • Ledsagars rolle
  • Mengdetrening
  • Tips til gode øvingsområder
  • Kommunikasjon i bil
  • Køyreprosessen

Kurset gir også ein muligheit for å stille spørsmål, anten det er spørsmål til oss og trafikkskulen, lover og regler i trafikken, eller annet som kan vere uklart.